Maandelijkse archieven: januari 2014

1. Over vier gestorvenen die opgewekt werden, tussen sterven en opwekking.

Betreft Lazarus, dochtertje van Jaïrus, jongeling van Naïn, Dorkas. Van bovengenoemde personen wordt verhaald, dat zij gestorven zijn, daarna weer opgewekt. Wat over de periode waarin zij hier niet leefden? Lazarus, Johannes 11, 4 dagen gestorven, begraven. Dochtertje van Jaïrus, … Lees verder

Geplaatst in onderwerpen op verzoek, indien mogelijk | Een reactie plaatsen

3.1k Ná het Bijbelboek Job.

Psalm 137:7-9: 7-9. HEERE! gedenk aan de kinderen van Edom, aan de dag van Jeruzalem; die daar zeiden: Ontbloot ze, ontbloot ze, tot haar fondament toe! 8 O dochter van Babel! die verwoest zult worden, welgelukzalig zal hij zijn, die … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

3.1j Ná het Bijbelboek Job.

Psalm 110:1: van David 1. Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten. Psalm 118:7, 10-12, 22, 23: 7. De HEERE … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

3.1i Ná het Bijbelboek Job.

Psalm 89:23, 24, 40-47, 51, 52: van Ethan 23. De vijand zal hem niet dringen, en de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken. 24. Maar Ik zal zijn wederpartijders verpletteren voor zijn aangezicht, en die hem haten, zal Ik … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

3.1h Ná het Bijbelboek Job.

Psalm 75:4-9, 11: voor Asaf 4-9. Het land en al zijn inwoners waren versmolten; [maar] ik heb zijn pilaren vastgemaakt. Sela. 5 Ik heb gezegd tot de onzinnigen: Weest niet onzinnig; en tot de goddelozen: Verhoogt de hoorn niet. 6 … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

3.1g Ná het Bijbelboek Job.

Psalm 69:2-5, 8-10, 12, 13, 15, 16, 19-29: van David 2-5. Verlos mij, o God! want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. 3 Ik ben gezonken in grondeloze modder, waar men niet kan staan; ik ben gekomen in … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

3.1f Ná het Bijbelboek Job.

Psalm 57:1, 2, 4, 5, 7: van David 1. Een gouden kleinood van David, voor de opperzangmeester, Altascheth; als hij voor Sauls aangezicht vlood in de spelonk. 2. Wees mij genadig, o God! Wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

3.1e Ná het Bijbelboek Job.

Psalm 40:13, 15, 16: van David 13. Want kwaden, tot zonder getal toe, hebben mij omgeven; mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen zien; zij zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds, en mijn hart heeft mij … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

3.1d Ná het Bijbelboek Job.

Psalm 30:2: van David 2. Ik zal U verhogen, HEERE, want Gij hebt mij opgetrokken, en mijn vijanden over mij niet verblijd. Psalm 31:5, 7, 9, 12-14, 16-19, 21: van David 5. Doe mij uitgaan uit het net, dat zij … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

3.1c Ná het Bijbelboek Job.

Psalm 18:1, 4-6, 14-16, 18, 19, 28, 38-46, 48, 49: van David 1. Voor de opperzangmeester, [een] [psalm] van David, de knecht des HEEREN, die de woorden dezes lieds tot de HEERE gesproken heeft, ten dage, als de HEERE hem … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

3.1b Ná het Bijbelboek Job.

Psalm 6:8, 9, 11: van David 8. Mijn oog is doorknaagd van verdriet, is veroud, vanwege al mijn tegenpartijders. 9. Wijkt van mij, al gij werkers der ongerechtigheid; want de HEERE heeft de stem mijns geweens gehoord. 11. Al mijn … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

3.1a Ná het Bijbelboek Job.

Het Bijbelboek Job staat vaak wat ‘alleen’ in de Bijbel. Door gebrek aan verbinding in tijd, plaats, het volk Israël. Tenminste, dit zijn enkele aspecten naar mijn mening, die gemakkelijk tot die gedachte kunnen leiden. Als het anders is verneem … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen