Maandelijkse archieven: december 2013

Nieuwjaarswens

Geachte lezer, Ondergetekende wenst u veel oprechte droefheid toe. Met vriendelijke groet, BJ Post Bij het lezen van bovenstaande Nieuwjaarswens kan ik mij voorstellen, dat u wat verbaasd bent, wellicht wat ontstemd. Wie wenst iemand zó iets toe!? Toch hoop … Lees verder

Geplaatst in Nieuwjaarswens | Een reactie plaatsen

2.4 De ALMACHTIGE SCHEPPER aanvaardt het gelovige gebed en herstelt soeverein de staat van het KIND Job.

De Heere wijst de vrienden ook de weg: ‘en laat Mijn knecht Job voor ulieden bidden; want zekerlijk, Ik zal zijn aangezicht aannemen,’ Hoe sterk doet deze weg denken aan de gebeden van Mozes, opdat de Heere het gedreigde onheil … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

2.3 De ALMACHTIGE SCHEPPER gaat voort met Zijn rechtvaardig rechtspreken.

Job 42:7: ‘Het geschiedde nu, nadat de HEERE die woorden tot Job gesproken had, dat de HEERE tot Elifaz, de Themaniet, zei: Mijn toorn is ontstoken tegen u, en tegen uw twee vrienden, want gijlieden hebt niet recht van Mij … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

2.2 De SCHEPPER spreekt om het KIND zijn plaats te doen kennen. II

Ja, en als de Heere dan in Job 39 over de volgende dieren spreekt: leeuw, raaf, steengeiten, hinden, woudezel, wilde ezel, eenhoorn, pauwen, ooievaars, struisvogels, paard, sprinkhaan, sperwer en arend, dan móet het hart van de mens alle HOOGMOED en … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

2.1 De SCHEPPER spreekt om het KIND zijn plaats te doen kennen. I

Voor we verder gaan, gaan we even terug naar de hemel, Job 1:8; 2:3: ‘Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad.’ De Heere spreekt hier over Job. Dit … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen