Maandelijkse archieven: december 2011

25 Liefde V

De liefde moet regeren. Inderdaad, bij hem die aanspreekt, bij hem die aangesproken wordt. Er is nog een derde groep: de niet direct betrokkenen, maar die wel direct betrokken kunnen worden. Op het moment, dat degene die aangesproken wordt, weigert … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

24 Liefde IV

Er wordt tegen een kind wel eens gezegd: ‘Je bent een parel in Gods hand.’ Klopt deze uitspraak? Niet voor mensen, maar is deze uitspraak in overeenstemming met Gods Woord? Is dit een uitspraak van God Zelf? Als ik het … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

23 Liefde III

We gaan nog even terug. De geboden strijd tegen de zonde, de duivel, de wereld en al het begeren van ons vlees, is er elke dag tot aan onze laatste snik. Toch, niet alleen tegen de zonde in onszelf, ook … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

22 Liefde II

We zien bij Christus, dat Hij onophoudelijk verder gaat met de vergadering, onderhouding en bescherming van Zijn kerk door Zijn Geest en Woord. In principe is de strijd gewonnen, op Golgota. Maar Hij breekt niet af, daar eerst allen gered … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

21 Liefde I

Waarom hebben we uitgebreid stilgestaan bij de zondeval, de gevolgen daarvan, onze diepe ellende, onze totale verdorvenheid en slechtheid en valsheid? Waarom is daar niets positiefs meer uit te halen voor de mens en wordt het mee daarom verworpen en … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

20 Verleidingen IV

Vlak tegen complimenteren liggen slijmen, vleien aan. Misschien moet gezegd worden, dat het een variant is. Immers, bij complimenten wordt de ander, worden daden, woorden, dingen aan of in bezit van de ander geprezen, bejubeld, om de ander gunstig te … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

19 Verleidingen III

We willen eerst een paar conclusies trekken: 1. De mens, de gelovige, moet strijden, moet bereid zijn te strijden. Ziende op zijn Meester, het Hoofd van de kerk, Jezus Christus, Die strijdt totdat het getal vol is. Dat strijden is … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

18 Verleidingen II

In het vorige artikel schreven we over een bijeenkomst in Nazareth. We gaan nu enkele jaren verder. Weer is er een samenkomst. We lezen, Hand. 4:32, 33: ‘En de menigte van degenen, die geloofden, was één hart en [één] ziel, … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

17 Verleidingen I

Eer. De mens is er heel gevoelig voor en stelt het op hoge prijs. In het geloof, in de kerk kan eer en de daarop gevolgde hoogmoed vlak naast elkaar liggen. Hoe groot is dàn de verleiding de vrucht van … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

16 Geestelijke regering V

     Kent u het woordje ‘wel’? Het staat meerdere keren in de Bijbel, bijv. I Timotheus 5:17: ‘Dat de ouderlingen die wèl regeren, dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer.’ Hoe dikwijls wordt … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

15 Geestelijke regering IV

We besloten het vorige artikel met: ‘Maar het is onmogelijk, dat het ALMACHTIGE Woord van de levende God in enig moment tekort zou schieten en hulp van middelen en manieren en methodes uit de wereld, dat is van de DUIVEL … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

14 Geestelijke regering III

Wat viel ons in het vorige artikel op? Dat Jezus Christus Zijn kerk vergadert, regeert, beschermt en bewaart door Zijn Geest en Woord, in eenheid van het ware geloof. Dan zien we meteen het levensgrote verschil met burgerlijke regering: dwang, … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

13 Geestelijke regering II

Bij het bezien van de geestelijke regering moeten we er op letten, wat de Schrift zegt. We zetten een aantal zaken op een rij: a. Wie is het Hoofd van de kerk? Jezus Christus. Hij alleen. Nergens in de Schrift … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

12 Geestelijke regering I

Hadden we het in de vorige artikelen summier over de burgerlijke regering, in dit en de volgende hopen we de geestelijke regering nader te bekijken.      Nadat de Heere Zich Abraham verkozen had tot volk, niet op grond van bekwaamheid … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen