Maandelijkse archieven: oktober 2014

4.11. Afronding.

We schreven: ‘Zit Jezus Christus Alléén als Hoofd van Zijn kerk op Zijn troon, in Woord èn daad? Of wordt dat tot en met beleden, maar als op de dagelijkse praktijk inzake leer en leven op- en aanmerkingen gemaakt worden, … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.10. Enkele geschiedenissen in de Bijbel als bevestiging en lessen daaruit voor vandaag.

We kunnen lezen over de zondvloed, de aanleiding en oorzaak van de zondvloed, Genesis 6:5-7: ‘En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.9. Verleiden en verleid worden.

O, dat menselijk redeneren en fantaseren, die steeds weer om geloof en navolging vragen van medemensen. En telkens weer moet de mens er met grote nadruk op gewezen worden: het is nóóit vrijblijvend. Want zó is de duivel niet, vgl. … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.8. Enkele aangevoerde aspecten tot veranderen, vervolg.

Metaforisch: figuurlijk, zinnebeeldig, overdrachtelijk, in beeldspraak. Dit betreft Schriftgedeelten, die duidelijk niét als gelijkenis werden verteld, maar gedeelten waarvan, waarover mènsen bepalen, dat een tekst, een gedeelte ook zó verstaan kan, mag worden. Zonder dat de tekst, het tekstverband daar … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.7. Noot: God bindt aan Zijn gestelde ordes.

Aan de andere kant zijn er de uitdrukkelijk door God gestelde ordes. God schiep de mens tot kind, de engel tot knecht. De duivel, knecht, verwerpt die orde en verleidt de mens, het kind, ook tot verwerping van de door … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.6. Enkele aangevoerde aspecten tot veranderen.

Als we dan lezen over de zgn. bandbreedte van de gereformeerde traditie, dan moeten we constateren: die bandbreedte is en wordt door de mèns zèlf bepaald en vastgesteld en … waar nodig, waar mogelijk, opgerekt. Want het volgende moment klinkt … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.5. Jezus onderwijs.

Na het zien van hoe de Heere Jezus Zich als grote Zoon opstelde en gedroeg tegenover God de Vader kan het niet anders, dan dat Zijn kinderen dàt onderwijs in woord en daad steeds voor ogen houden. Voor ogen houden, … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen