Maandelijkse archieven: november 2011

11 Burgerlijke regering II

Er is meer te zeggen over burgerlijke regering. We zien David, de eerste door God gewilde koning van Israël. David, in de dienst van Saul gekomen door Gods beschikking, door God beschikt om de lastering en smaad van Israëls God … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

10 Burgerlijke regering I

De Heere maakt in Zijn Woord duidelijk onderscheid in regeren: 1. Burgerlijke regering 2. Geestelijke regering Onder burgerlijke regering verstaat de Schrift de regering van overheden, ouders en werkgevers en allerlei organen, instanties en personen aan wie dat wordt gedelegeerd. … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

9 Afgoderij

Afgoderij, wat is dat? Hoe klinkt Gods Woord? Exodus 20:3: ‘Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.’ Heeft dat woord aan waarde, aan kracht ingeboet? Is het afgesleten in de loop van de tijd? We hebben gezien, dat … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

8 Geestelijk leven

God is Geest en maakt de vleselijke mens. Iedereen beseft, dat God geestelijk in de mens woont, ja, de mens geestelijk vervult, zodat de mens geestelijk leeft voor God en voor de naaste. Met de zondeval kiest de mens bewust … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

7 De aard en felheid van de zonde

De aard en felheid van de zonde is alomvattend. In een vorig artikel zeiden we al, dat God vijandschap zette tussen de duivel en de mens, geloof en ongeloof, liefde en haat, licht en duisternis. In Genesis 4 lezen we … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

6 De diepte van de zondeval

Zoals we in een voorgaand artikel al aangaven, is de mensheid door de zondeval onpeilbaar diep gevallen. Voorspelde de duivel het koningschap náást God, het werd de dood, de geestelijke dood. In Genesis 2:7 staat: ‘En de HEERE God had … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

5 De zondeval

Dan komt de duivel. Genesis 3:1. De grote fout, die de mens toen maakte, moet de mens van dag tot dag zich herinneren, opdat de mens niet weer in dezelfde fout valt. Deze: de mens kende God, hij had kennis … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

4 Wat is leven

Wat is leven?      In het eerste artikel zeiden we, dat God de bron en oorsprong van alle leven is. Alles waarin leven is, is uit en van God. Bron en oorsprong van alle leven. En hoewel de mens het … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

3 Het doel van de schepping

God schiep de mens tot Zijn eer. Met dat grote doel schiep God de mens, volmaakt goed. Vervuld met de Heilige Geest deed de mens dit tot aan de zondeval. Dáártoe was de mens in al haar doen, willen en … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

2 De Bijbel begint met de schepping

De Bijbel begint met: ‘In de beginne schiep God de hemel en de aarde.’ Door Zijn almacht en alwetendheid schiep Hij zoals Hij wilde. De Bijbel vervolgt: ‘En God zei:’ Zo de verzen 3, 6, 9, 11, 14, 20, 22, … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

1 Vertrouwen

Johannes 14:23 en 24 : ‘Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die Mij … Lees verder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen