Maandelijkse archieven: juli 2016

4.7 ONBARMHARTIGHEID. Door de duivel en zijn volgers volgehouden.

6b. Bestrijden Evangelieverkondiging: ONbarmhartigheid, toch vergeefs! Het bestrijden van het zaaien van het goede Woord van God: ONBARMHARTIGHEID van de duivel en zijn volgers. We moeten die absolute tegenstelling steeds heel scherp voor ogen houden: de Heere, Die Zijn kinderen … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

4.6 BARMHARTIGHEID. Door Jezus Christus getoond en bewezen, de mens ten voorbeeld. V

6a. Evangelieverkondiging: Barmhartigheid! 2 Het zaaien van het goede Woord van God: BARMHARTIGHEID! Dat Woord wordt verkondigd. Dat verkondigde Woord moet geloofd worden. Naar dat verkondigde Woord moet geleefd worden. Elke vrijblijvendheid is afwezig. Daarom is de Heilige Geest ook … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

4.6 BARMHARTIGHEID. Door Jezus Christus getoond en bewezen, de mens ten voorbeeld. V

6a. Evangelieverkondiging: Barmhartigheid! 1 Het zaaien van het goede Woord van God: BARMHARTIGHEID! De Heere zaait het Woord met de oproep aan de mens tot geloof en bekering. Voorop staat telkens weer, dat de mens sinds de zondeval in zo’n … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

4.5 BARMHARTIGHEID. Door Jezus Christus getoond en bewezen, de mens ten voorbeeld. IV

5. Veelsoortige barmhartigheid in gelijkenissen. 2 – Mattheüs 25:1-13: de gelijkenis van de tien meisjes. De Heere Jezus waarschuwt BARMHARTIG tegen alle lauwheid en traagheid en slapheid en meegaandheid. ZO ZIJN WE VAN NATURE! Maar in het slot blìjkt!, dat … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

4.5 BARMHARTIGHEID. Door Jezus Christus getoond en bewezen, de mens ten voorbeeld. IV

5. Veelsoortige barmhartigheid in gelijkenissen. 1 Mattheüs 13:10-15: ‘En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen? En Hij, antwoordende, zei tot hen: Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

4.4 BARMHARTIGHEID. Door Jezus Christus getoond en bewezen, de mens ten voorbeeld. III

4. De onbarmhartigheid van de natuurlijke mens veroordeeld. – Mattheüs 15:22-28: ‘En ziet, een Kananese vrouw, uit die landpalen komende, riep tot Hem, zeggende: Heere! [Gij] Zone Davids, ontferm U mijner! mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

4.4 BARMHARTIGHEID. Door Jezus Christus getoond en bewezen, de mens ten voorbeeld. II

2. Getuigenis van de Heere Zelf. – Exodus 34:6: ‘Als nu de HEERE voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid.’ Heel nadrukkelijk zet de Heere ‘barmhartig’ voorop! … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

4.3 BARMHARTIGHEID. Door Jezus Christus getoond en bewezen, de mens ten voorbeeld. I

Zien we nu op de grote bàrmhartigheid van de Heere Jezus Christus, beschreven in het Nieuwe Testament. Het wordt door Hem getoond en bewezen in zoveel woorden en daden in heel het brede leven, dat niemand er de ogen voor … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen